Aanmelden

Als je je kind wilt aanmelden voor ergotherapie kan dat per email: info@eigenzinnigevenwicht.nl of telefonisch: 06-16808033. Ik nodig jou en/of je partner uit voor een intakegesprek, zonder je kind. Dan kunnen we in alle openheid bespreken waar jullie zorgen liggen en wat je van mij verwacht. Daarna volgt een huisbezoek waar ik je kind observeer en motorische spelletjes ga doen. En ik wil je kind graag eens in de praktijk in Almen zien. Eventueel volgt een schoolobservatie.

Tijdens deze onderzoeksperiode breng ik de sensorische informatieverwerking in kaart, kijk ik naar de alertheid van je kind en ik kijk naar de manier waarop de hersenen samenwerken (lateralisatie). Uiteraard volgt daarna opnieuw een gesprek met ouder(s) waarin ik mijn bevindingen deel en we samen een plan maken voor een eventueel vervolg. Wat kan ik doen? Wat kan je kind doen en wat kunnen jullie doen?

Vergoeding

Ergotherapie zit in de basisverzekering. Er worden 10 uren ergotherapie vergoed door je zorgverzekeraar en er is geen eigen risico voor kinderen. Sinds 1 januari 2017 heb ik geen contracten meer met de zorgverzekeraars waardoor je, afhankelijk van je verzekering en pakket, soms een klein deel zelf moet betalen. Omdat ik van mening ben dat zorg voor elke cliënt beschikbaar moet zijn, heb ik een inkomensafhankelijke bijbetaling gemaakt. Neem gerust contact op bij vragen!