Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Eigenzinnig Evenwicht – Praktijk voor Ergotherapie en Coaching

1. Na aanmelding

U heeft zich aangemeld of bent verwezen naar een eerstelijns ergotherapeut. Onze werkwijze kenmerkt zich door een praktische en klantgerichte benadering. Het doel is u te helpen in een beperkt aantal sessies te komen tot verbetering van uw situatie. Het eerste contact heeft als doel kennis te maken met elkaar en een inschatting te maken van uw hulpvraag. Daarna maken we samen met u een plan hoe uw doel te bereiken. In veel gevallen bezoekt de ergotherapeut u aan huis, omdat de behandeling dan efficiënter kan plaatsvinden.

2. Bescherming persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze klanten/patiënten goed wordt geborgd. Tevens is de dossiervorming gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. Wij raden u aan om ons Privacyreglement te lezen voor een uitgebreide omschrijving over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de bescherming daarvan. 

 

3. Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar.
Eigenzinnig Evenwicht heeft geen contracten met de zorgverzekeraars en de vergoeding geschiedt dan ook volgens de tarieven die gelden voor ongecontracteerde zorg. Deze vergoeding is per verzekeraar verschillend. Eigenzinnig Evenwicht kan u meer vertellen over de vergoeding die geldt bij uw verzekeringspakket. Het NZA-tarief voor ergotherapie bedraagt per 1 januari 2016 €16,09 per 15 minuten behandeltijd. Indien een huisbezoek noodzakelijk is wordt een aan huistoeslag van €26,97 in rekening gebracht. In 2020 zijn de tarieven voor ergotherapie bij de meeste verzekeraars, door de inspanningen van de NVE, fors gestegen. Daarom heeft ook Eigenzinnig Evenwicht haar tarief voor een normaal consult per 1 januari 2020 aangepast. 

Omdat er per 1 januari 2017 niet meer rechtstreeks aan de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd, krijgt u vanaf 2017 een eigen factuur die ingediend kan worden bij uw verzekeraar. Bij een aantal verzekeraars krijgt u niet het gehele bedrag verged en zal u een (klein) bedrag per behandeling moeten bijbetalen. De hoogte van de vergoeding mag geen belemmering zijn om u (of uw kind) aan te melden. Eigenzinnig Evenwicht is van mening dat iedereen recht heeft op goede zorg. En om wordt er bij de intake gesproken over de bijbetaling die u kunt verwachten. Deze bijbetaling is inkomensafhankelijk gemaakt. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen, minder betalen dan mensen die meer verdienen. Dit solidariteitsprincipe zorgt ervoor dat iedereen hulp kan ontvangen.

4.            Behandelafspraken

De duur per afspraak is gemiddeld 60 minuten. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, per whatss app of per email af te zeggen. Afzegging voor de maandagafspraken moet op vrijdag plaatsvinden. Bij niet of te laat afgemelde afspraken wordt €45 bij u zelf in rekening gebracht. Dit geldt ook in overmacht situaties (ziekte, file, autopech etc.). Bezoekt de ergotherapeut u aan huis en u bent niet aanwezig ten tijde van de afspraak? Dan wordt tevens een toeslag in rekening gebracht van €25. Deze is bedoeld om de door de ergotherapeut gemaakte reiskosten te dekken. De betalingsvoorwaarden kunt u hier raadplegen.

5. Telefonische bereikbaarheid

U kunt de praktijk tijdens werkdagen telefonisch bereiken tussen 8.30 – 17.30 uur op telefoonnummer 0616808033. Wanneer uw ergotherapeut in behandeling is, kunt u de voicemail inspreken of een whatss app of email sturen. Er wordt dan binnen 3 dagen contact met u opgenomen.

6. Klacht én compliment

De praktijk vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de aangeboden zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht over uw ergotherapeut?
Bespreek uw probleem eerst met uw ergotherapeut. Dan kunt u samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Als u het moeilijk vindt uw ergotherapeut rechtstreeks te benaderen, neem dan contact op met de praktijkmanager. Komen we er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar
www.klachtenloketparamedici.nl voor de klachtenprocedure. 

Heeft u opmerkingen, tips óf een compliment? Ook die horen we graag. U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw ergotherapeut, maar ook kenbaar maken via onze klanttevredenheidsenquete , het contactformulier op de website of laat uw waardering achter op www.zorgkaartnederland.nl.