Ergotherapie: SI

Logo3SI betekent sensorische informatieverwerking. Een specialisme van de ergotherapie. Het is mijn specialisme om te kijken naar de manier waarop een zintuig prikkels registreert en kan verwerken.

Als je kind niet lekker in zijn vel zit, onzeker en uit balans is dan is het voor mij logisch te kijken naar de sensorische informatieverwerking. Evenwicht kan immers alleen ontstaan vanuit een goed lichaamsbesef en lichaamsgevoel. En, misschien wist je het niet, maar je houding en spiergevoel is een zintuig.

De manier waarop het zintuig van je houding en spiergevoel functioneert, de propriocepsis, is dus essentieel voor het kunnen vinden van een stabiele basis. De propriocepsis ontwikkelt zich op basis van 2 andere zintuigen: de tast en het evenwichtzintuig. En natuurlijk zijn er nog de andere zintuigen: interoceptieve zintuig, visus, gehoor, smaak en reuk. Als je alles over die zintuigen wilt weten adviseer ik je te kijken op 7zintuigen.nl. Meer weten over de 3 belangrijkste zintuigen wat mij  betreft? Dat kan hier.

Aanmelden, en dan?

Als je je kind wilt aanmelden kan dat per email of telefonisch. Ik nodig jou en/of je partner uit voor een intakegesprek, zonder je kind. Dan kunnen we in alle openheid bespreken waar jullie zorgen liggen en wat je van mij verwacht. Daarna volgt een huisbezoek waar ik je kind observeer en motorische spelletjes ga doen. En ik wil je kind graag eens in de praktijk in Schalkhaar zien. Eventueel volgt een schoolobservatie.

Tijdens deze onderzoeksperiode breng ik de sensorische informatieverwerking in kaart, kijk ik naar de alertheid van je kind en ik kijk naar de manier waarop de hersenen samenwerken (lateralisatie). Uiteraard volgt daarna opnieuw een gesprek met ouder(s) waarin ik mijn bevindingen deel en we samen een plan maken voor een eventueel vervolg. Wat kan ik doen? Wat kan je kind doen en wat kunnen jullie doen?

Vergoeding

Ergotherapie zit in de basisverzekering. Er worden 10 uren ergotherapie vergoed door je zorgverzekeraar en er is geen eigen risico. Ik heb geen contracten met ziektekostenverzekeraars.