Kind uit Evenwicht

Je kind heeft het moeilijk om zich staande te houden in de wereld. Dat gaat (even) niet vanzelf. Hij of zij zit niet lekker in zijn vel. Dat kan. Je kijkt het even aan, want je weet wellicht dat een beetje wiebelen ook vaak leidt tot nieuw evenwicht.

Een stabiel evenwicht vinden kan alleen vanuit een goed lichaamsbesef. Een goed werkend houding en spiergevoel is dan een must. Dit zintuig kan zich alleen ontwikkelen op basis van een goede werking van twee andere zintuigen: de tast en het evenwicht. Als een kind uit evenwicht is, is het voor mij dan ook logisch te kijken naar de zintuiglijke informatieverwerking. Problemen met de zintuiglijke informatieverwerking liggen vaak ten grondslag aan veel dagelijkse problemen of worstelingen. Ik heb hier geprobeerd om een beeld te schetsen van een kind met problemen op het gebied van tast, evenwicht en houding en spiergevoel. Misschien wel jouw kind. En natuurlijk is dat niet compleet en altijd precies passend. Maar toch: herken je je kind in de volgende omschrijving EN wil je graag hulp? Dat kan!

 

Aanmelden, en dan?

Als je je kind wilt aanmelden kan dat per email of telefonisch. Ik nodig jou en/of je partner uit voor een intakegesprek, zonder je kind. Dan kunnen we in alle openheid bespreken waar jullie zorgen liggen en wat je van mij verwacht.

Daarna volgt een huisbezoek waar ik je kind observeer en motorische spelletjes ga doen.

En ik wil je kind graag eens in de praktijk in Schalkhaar zien. Eventueel volgt een schoolobservatie.

Tijdens deze onderzoeksperiode breng ik de sensorische informatieverwerking in kaart, kijk ik naar de alertheid van je kind en ik kijk naar de manier waarop de hersenen samenwerken (lateralisatie). Uiteraard volgt daarna opnieuw een gesprek met ouder(s) waarin ik mijn bevindingen deel en we samen een plan maken voor een eventueel vervolg. Wat kan ik doen? Wat kan je kind doen en wat kunnen jullie doen?

 Vergoeding

Ergotherapie zit in de basisverzekering. Er worden 10 uren ergotherapie vergoed door je zorgverzekeraar en er is geen eigen risico. Vraag specifieke voorwaarden voor vergoeding van ongecontracteerde ergotherapie na bij je eigen zorgverzekeraar. Uiteraard wordt dit vooraf besproken met jou als ouder.